Сертификат 100% зелена енергия

Щастливи сме до обявим, че компания Mauer Locking Systems е сертифицирана от Енерго Про за използване на 100% енергия от възобновяеми източници!

Какво представлява такъв сертификат? Удостоверението за зелена енергия е документ, който доказва, че доставената на притежателя му електрическа енергия в упоменатите количества е произведена от възобновяеми източници. То се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

Удостоверенията за зелена енергия са публикувани в публичен регистър, който може да намерите на следния линк.

 

Получаване на сертификат Зелена енергия Зелена енергия MAUER 100% зелена енергия

← назад