Система Мастер ключ - удобна и сигурна

Всяка една ключалка, предлагана в онлайн магазина, може да бъде част от мастър сиситема. При ключалки Стандарт цената за брой се запазва без промяна, при всички останали оскъпяването е с 50%.

При големите мастер системи трябва да се избират ключалки с по-голям брой комбинации.

Master key система може да бъде на 3 нива:

  • всяка клюалка има само по един ключ за нея + има един мастър ключ, който може да отключи всяка една ключалка;
  • всяка клюалка има само по един ключ за нея + има един групов мастър ключ, който може да отключи определена група ключалки (напр. по 5);
  • всяка клюалка има само по един ключ за нея + има един групов мастър ключ, който може да отключи определена група ключалки (напр. по 5) + има генерален мастер ключ, който може да отключи абсолютно всяка една кючалка от всяко едно ниво.

Предварително е нужно да зададете определени характеристики: структурата на системата; модел на ключалките; размер и покритие на ключалките; стандарт на ключалките/БДС или DIN/; брой ключове за всяка ключалка; брой етажни и генерални мастер ключа.

← назад